Nghệ sĩ xiếc bị hổ quật chết khi đang biểu diễn

Video
Một con hổ đã tấn công và giết chết nghệ sĩ biểu diễn xiếc thú trên sân khấu, gây chấn động miền Bắc Mexico.
Xem thêm