Nghệ sĩ xiếc Việt chồng đầu leo 90 bậc thang phá kỷ lục thế giới

Video
Ngày 22/12, hai anh em nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp đã phá Kỷ lục Guinness Thế giới, khi giữ thăng bằng trong lúc chồng đầu lên nhau và đi hết 90 bậc thang của Nhà thờ Chính toà Girona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây.