Nghi án rắc hóa chất để làm trong nước bể bơi

Video
Một clip ghi lại cảnh được cho là nhân viên rắc loại hóa chất dạng bột màu trắng xuống bể bơi. Nước đang có màu xanh như rêu chỉ sau 30 phút đã đổi trong vắt.