Ngôi đền được xây bằng 70.000 tấm kính

Video
Kết cấu ngôi đền Hộ Thánh được dựng chủ yếu bằng thép và tấm kính trong suốt, có khả năng chịu gió giật cấp 17 và động đất cấp 8.