Ngôi nhà gần 10 tỷ đồng, kỳ quái như 'động Ngưu Ma Vương' ở Hưng Yên

Video
Ngôi nhà nổi bật bởi lối kiến trúc kỳ dị, mỗi năm, chủ ngôi nhà ở Hưng Yên lại thay đổi phong cách để phù hợp theo từng năm.