Ngôi nhà làm từ 1.700 cây dừa

Video
Căn nhà của vợ chồng ông Dương Văn Thưởng huyện Long Hồ xây dựng từ 1.700 cây dừa. Toàn bộ trụ cột, kèo, giường tủ... đều làm từ gỗ dừa 80-100 tuổi.