Ngỗng con sống sót khi rơi từ vách đá cao 122 m

Video
Ngỗng Barnacle sau khi nở vài ngày phải nhảy từ những vách đá cao xuống đất để tới bãi cỏ có thức ăn.