Ngư dân kiếm vài triệu mỗi ngày trong mùa săn tôm hùm

Video
Những ngày đầu năm mới, nhiều ngư dân ra khơi đều bắt được tôm hùm, trung bình mỗi thuyền khai thác được 2 - 5kg mỗi ngày.