Ngư dân Quảng Nam thu hơn 5 tỷ đồng một chuyến câu mực

Video
Sau 50 ngày đánh bắt trên biển, tàu câu chở hàng chục tấn mực khô, cập bờ bán được 5,2 tỷ đồng.