Ngư dân Quảng Nam thu hơn 5 tỷ đồng một chuyến câu mực

Video
Sau 50 ngày đánh bắt trên biển, tàu câu chở hàng chục tấn mực khô, cập bờ bán được 5,2 tỷ đồng.

VIDEO MỚI NHẤT