Ngư dân Quảng Ngãi lần đầu trúng mẻ cá hiếm trị giá bạc tỷ

Video
Vài tiếng đi biển, ngư dân Nguyễn Đôn ở huyện Đức Phổ trúng mẻ cá bè xước gần 8 tấn, bán được cả tỷ đồng.