Ngựa vằn bị sư tử ăn thịt, cả đàn bất lực đứng nhìn

Video
Dù có số đông nhưng đàn ngựa vằn đành bất lực để sư tử ăn thịt một con trong đàn.

VIDEO MỚI NHẤT