DMCA.com Protection Status

Người bị oan 18 năm chia sẻ niềm vui với vợ sau khi được xin lỗi

Video
Trong ngày được phục hồi danh dự, ông Thái Xuân Đàn, người bị oan suốt 18 năm, cám ơn vợ đã tin tưởng, đồng hành với mình suốt thời gian qua.