Người biểu tình chiếm trụ sở chính quyền ở Ukraine

Video
Hôm 6/4, những người biểu tình đã bao vây, chiếm trụ sở chính quyền ở 3 thành phố miền đông Ukraine gồm Donetsk, Luhansk và Kharkov rồi cắm cờ Nga.

VIDEO MỚI NHẤT