Người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe thế nào để tránh lây nhiễm Covid-19?

Video
Bác sĩ Ngô Đức Ngọc đưa ra một số lời khuyên giúp người cao tuổi bảo vệ cũng như phòng tránh lây nhiễm Covid-19.