Người Crimea reo hò sau bỏ phiếu sáp nhập vào Nga

Video
Kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea với hơn một nửa số phiếu được kiểm, cho thấy 95,5% người dân bán đảo này mong muốn tách khỏi Ukraine, sáp nhập vào Liên bang Nga. Đám đông hò reo, hát vang quốc ca Nga ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố.