Người dân bắt cua ở đầm nước lợ bằng lưới bát quái

Video
Sử dụng lưới (nò) bát quái dài 10 m ở đầm nước lợ, người dân xã Xuân Hội, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có thể bắt được 3-4 kg cua mỗi ngày.