Người dân chen nhau xin chữ sau lễ hạ nêu ở Huế

Video
Sáng 22/2, sau lễ hạ cây nêu ở Hiển Lâm Các (Hoàng cung Huế) báo hiệu hết Tết, nhiều người dân đã chen nhau xin chữ có ấn đóng để cầu năm mới tốt lành.

VIDEO MỚI NHẤT