Người dân cứu kangaroo con từ ngọn lửa đang cháy ở Australia

Video
Sự việc xảy ra ở Braidwood, New South Wales, Australia, hôm 2/1. Người nông dân cứu kangaroo con từ ngọn lửa gần đó, sau đó lấy nước tưới và cho nó uống để hạ nhiệt.