Người dân đổ ra biển nhặt cả tấn vẹm dạt bờ

Video
Lần đầu tiên người dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên thu được cả tấn vẹm biển bị sóng đánh dạt vào bờ sau nhiều ngày mưa lũ.