Người dân Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng ngày vía Thần Tài

Video
Người dân Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng