Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang phòng Covid-19

Video
Hàn Quốc đã hạn chế xuất khẩu khẩu trang, bán phân phối cho người dân để phòng ngừa lây lan virus SARS-CoV-2