Người dân hoảng hốt khi chứng kiến ô tô bốc cháy trong đường hầm

Video
Đoạn video ghi cảnh người dân hoảng hốt sau khi một ô tô bốc cháy trong đường hầm ở Birmingham (Anh).