Người dân Khánh Hòa xây nhà nuôi ong dú tránh bão

Video
Ông Lê Duy Vũ ở huyện Diên Khánh nuôi 600 đàn ong trong nhà gạch, tránh mưa bão, giúp thu 150 lít mật mỗi năm.

VIDEO MỚI NHẤT