Người dân Ninh Thuận chi tiền triệu đào hố tìm nước tưới cây

Video
Hồ chứa trơ đáy, người dân trong vùng khô hạn thuê máy xúc đào đất tìm từng giọt nước cứu hàng chục hecta nho, hành.