Người đàn ông 40 năm sửa xích lô ở Sài Gòn

Video
Gần 40 năm qua, ông Hồ Tấn Phát (62 tuổi) gắn bó với nghề sửa xích lô, phương tiện đang ngày càng vắng bóng ở Sài Gòn. (đọc thêm)

VIDEO MỚI NHẤT