Người đàn ông bắt cá bằng... thủ lợn

Video
Không dùng lưới, cũng không phải cần câu, bạn có thể tưởng tượng được người đàn ông vẫn bắt được một thuyền đầy cá chỉ với một một chiếc thủ lợn không?