Người đàn ông cầm dao kề cổ cố thủ suốt 9 giờ

Video
Người đàn ông la hét, cầm dao kề cổ trong nhà của mình sau đó chạy qua nhà đối diện tiếp tục cầm dao, kéo cố thủ gần 9 giờ.