Người đàn ông có thể giữ thăng bằng mọi thứ trên mặt

Video
Salim El-Maghribi là nhà vật lý học người Yemen. Anh ấy sử dụng kiến thức vật lý của mình để luyện tập kỹ năng giữ thăng bằng đồ vật trên khuôn mặt.