Người đàn ông được sói 'nuôi' trong hang động suốt 12 năm

Video
Người đàn ông Tây Ban Nha, được những con sói nuôi từ năm 7 tuổi, trở về xã hội loài người năm 19 tuổi, nhưng cho tới giờ khi ông đã 72 tuổi, nỗi nhớ rừng xanh vẫn không hề nguôi ngoai.