Người đàn ông mặc lịch sự trộm điện thoại trong nháy mắt

Video
Lợi dụng lúc nhân viên cúi xuống lấy tiền thừa trong ngăn bàn để trả lại. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc lịch sự đã nhanh tay trộm chiếc điện thoại trên bàn rồi nhận lại tiền thừa nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.