Người đàn ông Mỹ bắt máy bay đi làm hàng ngày

Video
Do nhà cách công ty hàng trăm cây số nên một người đàn ông ở San Francisco, Mỹ phải đi làm hàng ngày bằng máy bay.