Người đàn ông nằm im trên nóc xe tải để trốn kiểm tra an ninh

Video
Người đàn ông trong clip đã trèo lên nằm trên nóc xe tải của mình để vượt qua cửa an ninh trót lọt.

VIDEO MỚI NHẤT