Người đàn ông rải từng nắm tiền trước chợ

Video
Người đàn ông ngồi bệt dưới đường phía trước chợ ở Vũng Tàu rải hàng nắm tiền polyme 100.000 đồng bay vương vãi. Nhiều người dân xung quanh nhanh chóng vây kín để nhặt lượm.
Xem thêm