Người đàn ông tay không bắt hàng chục con trăn trong ổ

Video
Cảnh quay thợ bắt rắn Nam Phi dùng tay không bắt hàng chục con trăn con trong ổ có thể khiến nhiều người sợ hãi.
Xem thêm