Người đàn ông trộm điện thoại trong nháy mắt

Video
Tên trộm thấy chiếc điện thoại Galaxy Note 3 để dưới tủ kính. Hắn liền đi ra sau lưng cô gái, rồi vươn người qua tủ kính, nhanh tay nẫng đi chiếc điện thoại.
Xem thêm