Người đàn ông trộm quần áo nhét vào trong người

Video
Lợi dụng nhân viên tại một shop thời trang sơ hở, người đàn ông nhanh tay cuộn quần áo nhét vào trong người. Một lúc sau, người này mua một chiếc áo rồi đi mất tuy nhiên, mọi hành vi của kẻ đạo chích này bị camera giám sát ghi rõ.

VIDEO MỚI NHẤT