Người đàn ông ung dung ngủ trưa trên sợi dây thừng

Video
Hình ảnh người đàn ông tại quận 9, TP HCM nằm ngủ trưa chỉ trên một sợi dây thừng buộc ở hai cột cao khiến nhiều người ngạc nhiên.