Người dân phản ứng thế nào với cán bộ, công chức nói ngọng?

Video
Quy định chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội được nhiều người dân đồng tình, coi đó là việc làm thể hiện sự văn minh.