Người dân phát hiện 2 máy ATM ở... đáy giếng

Video
Hai máy ATM được Ramzan và gia đình phát hiện ở đáy giếng trên đường về nhà. Họ nhanh chóng báo cảnh sát và cùng người dân xung quanh kéo chúng lên.