Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Video
TPO – Rất nhiều người dân đã đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình) để thắp nén nhang cho vị Đại tướng đáng kính của dân tộc.
Xem thêm