Người dân Quảng Ngãi mót hành tím hư hại

Video
Khoảng 50 hecta ở "thủ phủ" hành tím xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị hư hại do lụt, thiệt hại mỗi hộ hàng chục triệu đồng.