Người dân Sơn Lôi: 'Cách ly là tốt cho mình và mọi người'

Video
Hơn 11.000 người dân xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) được cách ly để ngăn ngừa Covid-19 lan rộng. Chính quyền hỗ trợ kinh phí và tổ chức bán hàng lưu động trong phạm vi xã