Người dân tặng trăn gấm cho sở thú

Video
Bắt được trăn gấm chỉ nhỏ như ngón tay, qua 20 năm, ông Thống đã nuôi nó dài lên 4m nên quyết định tặng Thảo Cầm Viên Sài Gòn chăm sóc.