Người dân Ukraine đổ xô rút tiền

Video
Trước tình hình bạo lực vẫn đang tiếp diễn tại Kiev, Ukraine, hàng nghìn người dân tại Lugansk xếp hàng dài trước các máy ATM để rút tiền do sợ ngân hàng sẽ đóng cửa.

VIDEO MỚI NHẤT