Người dân vùng biên giới giao nộp súng tự chế

Video
Bộ đội Biên phòng Nghệ An vận động người dân giao nộp súng tự chế, vũ khí trái phép giảm thiểu gây nguy hiểm cho mọi người.