Người dân vùng tâm dịch Sơn Lôi: 'Chúng tôi tha thiết mong không bị kỳ thị'

Video
Người dân từ vùng tâm dịch Sơn Lôi, Vĩnh Phúc tha thiết mong sẽ không bị kì thị, phân biệt.