Người dân xếp hàng viếng tướng Giáp ngày giỗ đầu

Video
Hàng đoàn người đến nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tối 23/9 (tức 30/8 âm lịch). Họ mang theo nhiều hoa và thắp nến thành dòng chữ "Đại tướng nhân dân bất tử".
Xem thêm