Người dân xúm lại xem công binh rà phá bom mìn

Video
Khi lực lượng công binh được điều tới để xử lý một vật thể lạ nghi là bom mìn bỏ trên phố Đặng Tất (Nha Trang, Khánh Hòa), hàng trăm người dân hiếu kỳ xúm lại xem khiến giao thông ùn tắc.
Xem thêm