Người điều khiển 4 con diều 'khổng lồ'

Video
Sau 18 năm tập luyện, ông Phạm Văn Tâm, 50 tuổi giờ có thể dùng cả hông và vai điều khiển cùng lúc 4 con diều, mỗi con dài 30 mét.