Người già vô gia cư trong đêm lạnh Hà Nội

Video
Người do bất hạnh gia đình, người vì bệnh tật... họ chọn lòng đường, vỉa hè làm nơi cư ngụ. Ngày đi nhặt giấy, đêm họ lại co ro trong gió lạnh đầu mùa